Туган конен котлы булсын открытка

Котлы булсын, ?ни, туган к?не?, матур булып атсын та?нары?. Л?йл? д??л?това кеше булып кал. ?ырлы булсын туган к?не?, мо?лы булсын тормышы?, ?ырга к?м?р ?чен ахры бу д?ньяга тумышы?. ?ирд? яш?? зур б?хет ул, яш?ве?не? кадерен бел. Гомер буе безне? юлларыбыз булсын иде ??рчак ян?ш?.